Regulamin

Wstęp

 1. Pracownia Artystyczna If I had Marta Garbaczewska z siedzibą w Szczecinie, 70-356 Szczecin ul. Pocztowa 1a/5, REGON: 320230956 , NIP: 851-289-55-76 umożliwia zakup towarów pod adresem www. ifihad.pl.
 2. Regulamin określa zasady zamawiania produktów w sklepie.


Zasady korzystania ze sklepu ifihad.pl

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między użytkownikiem korzystającym ze sklepu internetowego – Klientem a If I had -Sklepem.
 2. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 3. Aby dokonać zakupu w sklepie internetowym ifihad.pl i jednocześnie zawrzeć umowę sprzedaży, należy złożyć zamówienie na stronie sklepu.
 4. Zamówienia można składać 24h na dobę. Realizowanie zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku od 11:00 do 18:00. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 5. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru produktów z dostępnej oferty sklepu, wyboru ich ilości, następnie dodać je do koszyka. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wymaganych danych teleadresowych koniecznych do realizacji zamówienia.
 6. Po opłaceniu zamówienia przy pomocy wybranej metody płatności i zaksięgowaniu wpłaty na koncie Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji drogą mailową na wskazany przez niego adres mailowy. Będzie ono zawierało informacje dotyczące szczegółów zamówienia, wybranego rodzaju dostawy oraz danych wysyłkowych.
 7. Po otrzymaniu potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.


Dostawa i odbiór

 1. Produkty są dostarczone pod wskazany adres  przez Pocztę Polską przesyłką poleconą. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia i są uzależnione od wagi przesyłki i kosztów opakowania. Na życzenie Klienta możliwa jest wysyłka produktów poprzez firmę kurierską, w razie takowego życzenia prosimy o kontakt celem ustalenia kosztów przesyłki.
  Produkty wysyłane za pomocą Poczty Polskiej powinny być dostarczane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w terminie do 2 dni roboczych.
 2. Dostawa zagraniczna realizowana jest wyłącznie przy pomocy usług oferowanych przez Pocztę Polską (list polecony priorytet bądź paczka priorytetowa). Przewidywany czas dostawy na terenie Europy to do 3 dni roboczych. W przypadku dostawy zagranicznej prosimy o kontakt celem ustalenia kosztów przesyłki.
 3. Koszty przesyłki zakupionych Towarów ponosi Klient.

Płatności

 1. Ceny produktów w sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i podatki.
 2. Klient płaci za zamówione produkty za pomocą przelewu bankowego bądź gotówką w przypadku odbioru osobistego. Realizacja zamówienia płatnego przelewem rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie. Przelewy należy kierować na konto: 30 1050 1559 1000 0091 4790 6946.

Reklamacje i zwroty

 1. Produkty oferowane w sklepie są nowe
 2. W przypadku posiadania przez produkty wad o charakterze niezgodności towaru z umową reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z opisem wad listem poleconym na adres: „If I had, Marta Garbaczewska, ul.Żupańskiego 4/9 71-440 Szczecin”, z dopiskiem: „Reklamacja”. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sklep przesyłki listowej zawierającej reklamowany towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową Sklep wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni, a gdy okaże się to niemożliwe, zwróci pełną kwotę zapłaconą za towar wraz z kosztami wysyłki.
 3. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią na temat odmowy reklamacji. Koszty wysyłki towaru w takim przypadku są bezzwrotne.
 4. Klient przy dostawie produktów zobowiązany jest sprawdzić ich stan, a ewentualne uszkodzenia mechaniczne produktów i/lub przesyłki powstałe podczas transportu powinny być zgłoszone pisemnie w obecności osoby dostarczającej produkt.
 5. Według obowiązujących przepisów, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży (czyli na zgłoszenie zwrotu) w terminie10 dni od daty otrzymania towaru, a następnie 14 dni na jego odesłanie do Sprzedającego, liczone od daty odstąpienia od umowy, na adres: „If I had, Marta Garbaczewska, ul.Żupańskiego 4/9, 71-440 Szczecin” z dopiskiem: „Zwrot”. Produkt musi być zwrócony w stanie niezmienionym- nienoszącym śladów użytkowania i w opakowaniu firmowym
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku zwrotu, Kupujący otrzymuje zwrot całej wpłaconej kwoty tj. wartość produktu oraz koszt wysyłki. Odsyłka zwracanego produktu następuje na koszt Kupującego.
 6. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu towaru w przypadkach zwrotu uszkodzonego towaru lub dostarczenia do sklepu towaru niepełnowartościowego, noszącego ślady użytkowania.
 7. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Pozostałe

 1. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji zamówień w sklepie internetowym ifihad.pl i działań marketingowych If I had a hammer (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883).
 2. Do umowy sprzedaży produktów w sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu. Zmiany regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie sklepu. Zmiany te nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze sklepu.